Amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta’lim metodikasi